Assessments.

Heldere rapportage voor werkgever en werknemer

Assessments zijn in Nederland inmiddels gemeengoed. Ze worden toegepast bij aanname van personeel, bij doorgroei, bij ontwikkelvraagstukken en bij carrièreplanning. De grote kracht van Mentaspex assessments zit in het scherpe oog voor aansluiting tussen potentieel en praktijk. Enerzijds wordt helder wat iemand ‘hier en nu’ kan, anderzijds brengen we goed voor het voetlicht hoe de kandidaat dat doet.

Door ons maatwerk, en door passende -vaak bedrijfskundige- kennis aan de kandidaat aanbieden zodat deze des te sneller succes boekt in zijn of haar (nieuwe) functie. Mede daardoor wordt een assessment vaak ‘uitgebreid’ of opgevolgd met een aansluitend coachingstraject. Door een goed beeld van wat de kandidaat nodig heeft, is de slagingskans daarvan zeer hoog.

Kandidaten worden bij Mentaspex persoonlijk begeleid, de gehele dag en met een maximaal aantal contact uren. Hierdoor kent Peter Ambagtsheer uw kandidaat niet alleen vanaf papier, maar ook rechtstreeks en persoonlijk.

Maatwerk in assessments

Mentaspex levert vergaand maatwerk in assessments, waarbij het accent ligt op de praktijk van de kandidaat. Er zijn ruwweg de volgende keuzes:

  1. Een ‘gewoon’ onderzoek op basis van schriftelijke tests en vragenlijsten en een gesprek. De tests zijn voor zover bekend neutraal ten opzichte van culturele achtergronden en geslacht. Dit onderzoek heet bij ons een Quickscan. Dit is het beste toepasbaar vroeg in de carrière van de kandidaat en bij ontwikkelvraagstukken.
    • Bij de schriftelijke tests zit een capaciteiten tests om te bepalen welke manier van denken de kandidaat heeft, op welk niveau hij of zij functioneert en of daar problematiek bij (kan) zijn of onvermoede talenten.Deze tests maken scherp onderscheid tussen MBO, HBO en WO denkniveau. Het werkniveau kan (als dat tenminste wordt gevraagd) alleen blijken uit praktijkopdrachten.
    • De persoonlijkheidsvragenlijsten gaan over persoonlijke balans, sociale interactie, motivatie en interesses. De tests zijn ‘serieuze’ tests en blijven ver uit de buurt van typologiën. De leidraad is ‘evidence based’ dat wil zeggen tests met een solide wetenschappelijke basis.
  1. Een wat steviger onderzoek is een assessment met rollenspellen. Dit is gewoonlijk een onderzoek met als basis de Quickscan maar uitgebreid met praktijkopdrachten. Voor die praktijkopdrachten maken we rond 3 cases gemaakt of nemen we die uit onze voorraad, passend bij de vraagstelling rondom de kandidaat.Na elk rollenspel krijgt de kandidaat feedback die meteen in het volgende rollenspel kan worden toegepast. Zo wordt duidelijk of de kandidaat leersuggesties oppakt en kan toepassen en met welke motivatie en snelheid dat lukt.Dit assessment is gewoonlijk toepasbaar bij selectievraagstukken en bij kandidaten die al tenminste en paar jaar werkervaring hebben. Zonder die ervaring kan het wel maar dan is het een soort nulmeting.De grens tussen training en assessment kan hier vervagen: Een Mentaspex assessment is ook bedoeld om van te leren. Dat betekent begeleiding en overdracht van praktijkkennis. Na enkele duizenden kandidaten te hebben begeleid kan en wil Mentaspex hun kennis en ervaring graag delen met de kandidaten, mits zij er voor open staan.
  1. Bij een potentieel assessment, bijvoorbeeld voorafgaand aan een persoonlijk ontwikkeltraject – vaak een behoorlijke investering – kijken we desgewenst naar de passendheid en slagingskansen van de kandidaat bij / na dit traject en (bij) deze werkgever.
  1. Bij een leiderschapsprofiel beoordeelt Mentaspex bovendien in hoeverre de leiderschapsstijl aansluit bij de stijl en ontwikkelfase van de werkgever. De kandidaat krijgt ontwikkeltips, mogelijk krijgt de organisatie eveneens advies om bepaalde keuzes sterker in te zetten.

De filosofie van Mentaspex bij het beoordelen van kandidaten is dat de opdrachtgever een oordeel wenst van een deskundige. Deze maakt de selectie voor de instrumenten om de informatie te verzamelen, op basis van de vraagstelling. Maar voor beoordeling is de kennis en ervaring van een psycholoog nodig: Voor een specifieke vraagstelling zal een ‘standaard’ pakket vanaf de plank doorgaans niet volstaan.

Het verschil met bijvoorbeeld ‘online’ assessments is dat een consultant het rapport kan en moet toespitsen op een specifieke vraag: Welke knelpunten zijn er ten opzichte van deze functie? Welke kennis en vaardigheden zou de kandidaat moeten opdoen voor dit ontwikkelplan? Hierbij brengt Mentaspex kennis in van de betreffende functies, zodat die doorgaans niet nauwgezet verkend hoeven worden. Voeg daarbij praktijkkennis, ervaring en psychologische kennis en het zal duidelijk zijn dat een beoordeling en rapportage op maat heel veel meer praktische, passende handvatten geeft dan een ‘algemene’ rapportage op basis van een standaardprofiel.

Dit betekent echter wel dat Mentaspex een aantal zaken nodig heeft om tot zo’n oordeel te komen. Hoe meer, hoe beter: Natuurlijk een CV, een vraagstelling van de opdrachtgever, van de kandidaat zelf, een functie-omschrijving, elke relevante informatie die betrekking zou kunnen hebben op de situatie rondom de vraagstelling. Hierbij kan bijvoorbeeld passen, dat een opdrachtgever zijn organisatie een beter passend cultuurprofiel wil geven. Meer klantgerichtheid, meer trefzekerheid, meer resultaatgerichtheid, meer open communicatie, meer respect, minder verspilling, alertheid, noem het maar op. Zulke achtergronden geven richting aan de adviezen, omdat vanuit dit  soort beleid en  eisen ook weer specifieke aanbevelingen van toepassing zijn.