Procedure.

Procedure Assessment

Onze assessments vinden normaal gesproken plaats vanuit ons vooronderzoek, de passende visie en onze betrokkenheid bij uw situatie en strategie. Wij doen moeite om bij onze opdrachtgevers zo bekend te raken, dat wij de geschreven en ongeschreven regels en gewoontes in het bedrijf kennen. We spannen ons in om elke functie grondig te kennen en zoveel van het beleid te weten, dat we ook de ontwikkelingen van bedrijf en functies op de langere termijn kunnen voorzien. We helpen mee met verkennen en maken van keuzes op lange termijn. De kennismaking die dit alles vereist, is in onderstaande procedure niet meegenomen.

  • U laat ons weten dat u een Mentaspex assessment overweegt voor uw kandidaat of medewerker.
  • De adviseur van Mentaspex maakt met u een afspraak voor een intake gesprek hierover, bij voorkeur op de werkplek, bij uw bedrijf. Tijdens de intake bespreken we de plaats van de vacature binnen uw organisatie, de functie-beschrijving, eisen en wensen voor een geschikte kandidaat, leidinggevende en werkomgeving e.d.
  • U stelt de medewerker/kandidaat op de hoogte en vraagt/krijgt toestemming van de kandidaat of medewerker om ons inzage in het Curriculum Vitae, relevante administratieve documenten en eventueel de sollicitatiebrief te geven. Dit vanwege de Wet op de Persoonsregistratie.
  • Wij doen u een voorstel van de planning en van de kosten van het onderzoek. U verstrekt ons dan de opdracht. Voor onze grote opdrachtgevers werken we binnen het kader van een mantelovereenkomst. Daarbinnen is maatwerk mogelijk.
  • Wij stellen in overleg met u de gewenste functiegebonden normen op, waarmee we de prestaties van uw kandidaat of medewerker in het onderzoek vergelijken. Wij stellen praktijkopdrachten samen op basis van situaties en gedragingen die in de functie essentieel zijn.
  • Wij maken een afspraak met de kandidaat of medewerker en we zenden deze een uitnodiging met informatie vooraf. De kandidaat neemt vervolgens deel aan het onderzoek.
  • De bedrijfspsycholoog van Mentaspex stelt een rapport op over de resultaten. De kandidaat of medewerker krijgt dit ter inzage opgestuurd. Na toestemming van de onderzochte kandidaat/medewerker sturen wij u dit rapport eveneens toe. De bedrijfspsycholoog van Mentaspex bespreekt de resultaten daarna met u.
  • Desgewenst en met toestemming van de kandidaat kunt u de prestaties van de kandidaat of medewerker vanaf onze video opnames bekijken, toegelicht door de bedrijfspsycholoog van Mentaspex.
  • U ontvangt onze factuur.
  • De bedrijfspsycholoog van Mentaspex stelt zich op de hoogte van de verdere ontwikkeling van uw organisatie.