Tips voor de voorbereiding.

10 Praktische tips ter voorbereiding van uw assessment

Veel kandidaten willen zich optimaal voorbereiden op een assessment dag. Dat is verstandig, zo’n dag kost veel energie.
Vanzelfsprekend sturen wij vooraf reeds passende informatie toe. Wij doen hier alvast de volgende suggesties:

  1. Als u bent uitgerust, kunt u sneller en ordelijker denken. Slaaptekort kan nog dagenlang doorwerken, dus neem vanaf enkele dagen voor het onderzoek de tijd voor nachtrust.
  2. Doe wat u kunt om u prettig te voelen, maar zie af van “opwekkende” middelen. Als u advies 1 ter harte neemt, heeft u ze niet nodig.
  3. U kunt oefenen met allerlei testjes, o.a. op internet*. Dat helpt beperkt. Mentaspex let namelijk vooral op uw karakter, uw inzicht en uw optreden tijdens de opdrachten. U wordt niet ‘slimmer’ door testjes te oefenen, maar mogelijk wel wat sneller. Diverse partijen wekken de suggestie dat zij u tegen betaling slimmer kunnen maken. Dat is een illusie: ze weten dat u naar dit soort beloftes zoekt en ze zijn uit op uw geld. Het staat u vrij het te proberen, doch wij maken u graag opmerkzaam op de afwezigheid van resultaten van dit soort “diensten”. Zelfs als het zou werken, dan houdt u hoogstens uzelf voor de mal.
  4. U kunt uw rekenvaardigheid opfrissen met oefeningen zoals breuken, staartdelingen, omrekenen in decimalen etc.
  5. Op taalgebied kan het u helpen als u veel met taal werkt (lezen, schrijven), maar op korte termijn is dit nauwelijks bij te spijkeren. Mentaspex probeert taalinvloeden op de resultaten trouwens uit te sluiten, zeker als de taalvaardigheid voor de functie van gering belang is.
  6. Op de beoordeling van uw functioneren in de praktijk kunt u zich het beste voorbereiden door goed na te denken over optreden zoals het vereist is voor de functie die u heeft of wenst. U kunt bijvoorbeeld mensen die in deze functie goed presteren, vragen hoe zij dat doen, of artikelen lezen waar dit uit blijkt.
  7. Om uw ‘scherpte’ te vergroten kunt u allerlei oefeningen en opgaven maken. Het warm aan te bevelen, om uw vermogens geregeld ‘fit’ te houden met spellen, puzzels en denksporten. Maar of het op korte termijn echt voor een assessment helpt, is voor zover wij weten niet aangetoond. Voldoende rust is wel bewezen effectief.
  8. Wat uw karakter betreft, is het voor te stellen dat betere zelfkennis tot een helderder beeld leidt. U kunt aan bekenden, zoals vrienden, collega’s en familie vragen wat ze van u vinden. Als hulpmiddel hierbij krijgen kandidaten van ons een zelfanalyse toegezonden.
  9. Als uw persoonlijke situatie, uw gezondheidstoestand of andere bijzonderheden zoals dyslexie, aanleiding zijn voor specifieke vragen, dan kunt u met Mentaspex contact opnemen en voor advies de situatie voorleggen. Wij houden er rekening mee.
  10. De spoorweg- en filesituatie in Nederland kunnen voor u hinder veroorzaken tijdens uw reis naar de afgesproken onderzoekslocatie. Neemt u de route-informatie die wij verstrekken vooraf goed door en stel u tijdig op de hoogte van verkeersproblemen. Bijvoorbeeld via teletekst, de website van de ANWB of via andere media.

Als u ergens vragen over hebt, aarzel dan niet om hierover tijdig contact met ons op te nemen. Aarzelt u niet, we helpen u graag.

Wij zorgen voor alle eten en drinken die u nodig heeft. Als u aanvullende wensen heeft, laat het ons weten.

* Vergewis u er altijd van, dat voor tests en vragenlijsten op internet, uw privacy is gewaarborgd.