Nieuwe beroepscode voor psychologen

Posted on 31 maart 2015 ยท Posted in Blog

Per 1 maart is de nieuwe beroepscode van het NIP van kracht. Grote verschillen met de oude zien wij nog niet direct. Desgewenst is een gedrukte versie hiervan te bestellen. Ten overvloede: alleen NIP leden kunnen bij het negeren van deze beroepscode, door middel van een klachtenprocedure worden gehouden aan deze code. Voor alle andere mensen is dit vrijblijvend en is handhaving onmogelijk.