Peter Ambagtsheer.

Even kennismaken? Dit is Peter Ambagtsheer

peter-ambagtsheer

Achtergrond

Drs. P. R. Ambagtsheer (‘Peter’) heeft gestudeerd aan de universiteit van Delft (1987) Leiden (1988 -) en is daar in 1994 afgestudeerd als Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Zijn afstudeerrichting¬† binnen A&O is ‘veranderkunde’ en zijn onderzoeksstage in Sociale Psychologie was ‘machtsafstandsprocessen’. Hij is afgestudeerd op het onderwerp ‘vertrouwen in de zakelijke dienstverlening’.

Ervaring

Peter heeft tijdens zijn studie stage gelopen bij BSO/Origin. Na de studie ging hij in militaire dienst (1995) en werd opgeleid tot pelotonscommandant bij de artillerie. Hij tekende bij en werkte in diverse rollen als officier bedrijfsvoering, toegevoegd officier personeelszaken en als commandant vuurrekencentrum. Hij zette o.a. een financieel ramingsproces op ten behoeve van de rijksbegrotingscyclus. Na dienst heeft Peter een jaar bij TNO – FEL gewerkt als Wetenschappelijk onderzoeker Bedrijfsvoering.

Mentaspex

In 1998 koos hij voor het ‘echte’ psychologenwerk als assessor, coach en trainer bij Kuiper&Partners in Den Haag. In 2003 – 2004 werkte hij voor Heiwegen Consultancy in Apeldoorn. Vanaf 2004 werkt Peter zelfstandig met de praktijk ‘Mentaspex’ en sinds 2012 ook als freelancer voor andere kantoren. Het accent ligt daarbij op het opstellen en uitvoeren van praktijkopdrachten, maar Peter is een allround professional als het om assessments gaat.

Sinds 2015 leidt Peter het Energie-systeemadvies bedrijf Ambagtsheer.EU en dit is momenteel zijn hoofdactiviteit. Om deze reden heeft hij het lidmaatschap van het NIP en de registertitel registerpsycholoog NIP niet langer gecontinueerd. Gedurende zijn lidmaatschap is Peter actief lid van het NIP geweest en heeft hij als projectgroepslid en – voorzitter mede aan de basis gestaan van de totstandkoming van de registerpsychololog NIP | Arbeid en Organisatie.

Meer hierover is te vinden op het LinkedIn profiel van Peter Ambagtsheer.

Expertise

De expertise van Peter en dus van Mentaspex is het beoordelen van wat mensen kunnen en het toetsen ten aanzien van bijvoorbeeld een functie of een ambitie. Dat gebeurt met assessments of ‘assessment centers’. Veelal is dat maatwerk. Mentaspex heeft een grote ‘bibliotheek’ van honderden functiespecifieke praktijkopdrachten opgebouwd. Een assessment krijgt bovendien ondersteuning met schriftelijke tests en vragenlijsten.

Peter is niet alleen leidend met praktijkopdrachten, maar schakelt even gemakkelijk tussen techniek, bedrijfsvoering, besluitvormingsprocessen. Peter beoordeelt niet alleen maar probeert de kandidaat ook met meer vaardigheden en inzichten te laten vertrekken, dan hij of zij binnen kwam. Dit doet hij tevens als coach en als trainer, zowel vanuit de eigen praktijk als in freelance rollen.

Meer weten?

Wilt u meer weten of nader kennismaken? Neem dan contact op.